nl-NLen-USde-DE
Belangrijk nieuws van Lande Group

Schijndel - 18 mei 2020


Gewaardeerde partner(s),

Het Coronavirus raakt ons allemaal en we gaan een onzekere tijd tegemoet. Als familiebedrijf staan we sterk en voelen een grote mate van verantwoordelijkheid voor al onze partners, collega’s en een ieder die verbonden is aan onze organisatie. We zullen hen ondersteunen en oplossingen op maat bieden waar nodig. We zullen dit samen moeten doen.


Onze prioriteit is ieders gezondheid en wij wensen namens onze organisatie iedereen veel kracht en wijsheid toe.

We volgen de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.
Maatregelen gelden vooralsnog t/m 6 april 2020.

Lande Group operationele units

  • Al onze productie locaties, distributie locaties en administratieve afhandelingen daaromheen zijn en blijven in bedrijf en we produceren als normaal. Hierin volgen we de maatregelen vanuit het RIVM.
  • We werken onder andere in verschillende shifts waardoor we besmettingsrisico’s kunnen minimaliseren en continuïteit van onze productieprocessen kunnen waarborgen.
  • Onze inkomende supply chain is operationeel en blijven we monitoren om waar nodig bij te kunnen sturen.
  • We hebben voldoende producten op voorraad waardoor we, indien gewenst versneld, onze partners kunnen voorzien van onze meubels.

Lande Group bereikbaarheid

  • We zijn bereikbaar voor een iedereen op de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen. Op onze kantoren is er een minimale bezetting en wordt er veel vanuit thuis gewerkt.
  • Bezoeken aan onze bedrijven die niet essentieel zijn, zijn geannuleerd. We proberen dit via telefoon en andere mogelijkheden af te handelen waar nodig.

Lande Group leveringen

  • Alle geplande leveringen gaan door en we conformeren ons aan de betreffende maatregelen op de betreffende locatie. Laat ons met spoed weten als leveren niet mogelijk is of als er afwijkende maatregelen zijn met betrekking tot die levering. We zullen er dan alles aan doen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
  • We leveren tot de eerste deur. Inhuizen is alleen mogelijk in wederzijds overleg en goedkeuring.
  • Er zal geen fysiek contact zijn en houden 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Pakbonnen worden met een eigen pen afgetekend.

Lande Group algemeen

We blijven communiceren met elkaar. Doe dit in eerste instantie met je betreffende contactpersoon of direct met ondergetekende.

Samen Sterk!

Namens Lande Group,

Maurits van der Lande, sales director / co-owner